Pos Orman İşletmesi

Pos Orman Işletme Müdürlüğü 26.08.1964 yılında kurulmuştur. Kurulduğunda merkezi  27 haneli Karsantı nahiyesidir. Pos Orman Işletme Müdürlüğü Karsantı nahiyesinin gelişerek Aladağ Ilçesi olmasına vesile olmuştur.

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Orman Işletme Müdürlüğünün Doğusunda Kozan, Batısında Pozantı, Kuzeyinde Yahyalı, Güneyinde Karaisalı Işletme Müdürlükleri bulunmaktadır. Işletmenin toplam alanı 120.053 Ha. olup, bunun 92.133 Ha.’ ı Ormanlık alan (Iyi koru 65.554,5 Ha. Bozuk koru, 23.439,5 Ha. Toplam koru, 88.994 Ha. Bozuk baltalık orman, 3139,0 Ha.) geriye kalan 27.920 Ha.ı ise açık sahadır. Çalışma alanı içerisinde 1 Ilçe 1 Kasaba ve 27 köy bulunmaktadır. Işletme Müdürlüğünün Işletme Müdürü yônetiminde 1 Müdür yardımcılığı ve 7 orman işletme şefliğinden oluşmaktadır.

Pos Orman İşletme Müdürlüğü Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 60 dönümlük bir arazi üzerine kurulu iki idari binası, bir lokali, kırk yataklı bir misafirhanesi, kırk beş lojmanı, üç tane su arazözü, dokuz tane 4x4 toyota marka çift kabinli pikabı, bir greyder, bir dozer, bir tamburalı (Traktör),  ile hizmet vermektedir.

Pos Orman İşletme Müdürlüğü Karsantı, Eğni, Akören, Soğukoluk, Söğüt, Şamadan ve Yapraklı Orman İşletme Şefliği olmak üzere yedi adet işletme şeflikleri vardır.

İşletme Müdürlüğünün halihazırda 9 tane Orman Mühendisi, 22 Orman Muhafaza Memuru, 8 memur, 2 hizmetli, 115 daimi işçi ile sorumluluk bölgesinde olan orman sahasının koruma, bakım, geliştirme, üretim ve pazarlamaya  ait iş ve işlemleri yapmaktadır.

İşletme Müdürlüğüne ait Sucak ve Akören olmak üzere iki tane orman ürünleri deposu mevcuttur.

Karaçam

Bütün kıyı bölgelerimizin dağlık kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar kurar, hatta stebe kadar sokulur.Ülkemizde 2.527.685 hektar saf karaçam ormanı bulunmaktadır. Gövdesinin ve dallarının kalınlığı, gri ve derin çatlaklı kabuğu, iğne yapraklarının koyu yeşil rengi ile diğer çam türlerinden ayrılır.30-35 m'ye kadar boylanabilir.

 Kızılçam

Ülkemizde 3.729.866 hektar saf Kızılçam ormanı bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 1000-2000 m yüksekliğe kadar ulaşan Kızılçam, ışığı seven hızlı büyüyen bir çam türüdür. 20 m'ye kadar boylanabilir.Kalın ve genellikle koyu kızıl renkteki genç sürgünlerinden dolayı bu adı alır.

Göknar

 40m'ye kadar boylanabilen göknarlar, kendine özgü formu, gövde kabuğu iğne yaprakları ve hatta kokusu ile Çamgiller familyasının diğer türlerinden ayırt edilebilir. Yapraklarının alt yüzeyinde beyaz çizgiler vardır.Kozalaklar sonbaharda olgunlaşınca pulları dökülür. Ülkemizde 213.652 hektar saf göknar ormanı bulunmaktadır.

Sedir

Ülkemizde Batı, Orta ve Doğu Toroslarda doğal olarak bulunur, kuzeyde Erbaa ve Niksar yörelerinde küçük ve izole bir yayılış gösterir. Dört sedir türünden biri olan Toros sedirinin dünya üzerindeki en geniş doğal ormanları Türkiye'dedir. Ülkemizde 109.440 hektar Sedir ormanı bulunmaktadır. 40 m'ye kadar boylanabilir. Gençlikte piramide benzer bir forma sahip olan ağacın tepesi zamanla bozulur ve yayvanlaşır. İğne yaprakları kısa, sivri, batıcı ve kısa sürgün denilen tutam üzerinde birçoğu biraradadır.