Küp - Yerköprü Traverteni

Adana ili, Aladağ İlçesi, Küp Köyü civarında Zamantı Irmağı üzerinde yer alan Yerköprü Doğal Oluşumu ve Çevresi 27.05.2009-4951 karar tarih ve no ile I. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiş fakat Yerköprü oluşumunun devamı niteliğindeki şelale ve traverten düzlük, sit kapsamı dışında tutulmuştur.

Ancak; milyonlarca yıl önce oluşumu başlamış ve günümüzde de devam eden bu tabiat varlığı, bölgede devam eden HES çalışmaları nedeniyle açık ve yakın tehlike altındadır. Yerköprü Doğal Oluşumunun hem batıya hem de nehre doğru geliştiği, bu nedenle daha önceden sit alanı olarak ilan edilmiş sahanın “akışyukarı”yaklaşık 800 m daha uzatılması ve buranın da Yerköprü oluşumuna dahil edilmesi, Yerköprünün de korunabilmesi için vazgeçilmez öneme haizdir. Zira Şelale, traverten düzlük ve Yerköprü bir bütünün ayrılmaması gereken, birbirini tamamlayan unsurları olduğundan, buradaki her türlü tahribat Yerköprüyü’de doğrudan etkileyecektir. Traverten düzlük nehir yatağına inilerek incelendiğinde yeni Yerköprü oluşumlarının devam ettiği açıkça görülmektedir.